S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a demarat o acţiune de recontractare în perioada 01.10.2017 – 13.11.2018.

Beneficiarii care nu au contract de salubrizare şi au primit în poştă formularul de contract, sunt rugaţi să-l trimită conform instrucţiunilor, la sediul societăţii prin poştă sau online la adresa www.retim.ro/contract/contracteonline.

De asemenea, contractele completate vor putea fi aduse şi la punctele de prezenţă a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., conform următorului program:

  • 18.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter – Compartiment Protecţia Mediului;
  • 20.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc;
  • 25.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
  • 27.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc;
  • 01.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
  • 03.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc;
  • 08.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
  • 10.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc.

În cazul în care NU aţi primit contract în poştă, vă puteţi adresa reprezentanţilor S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în zilele menţionate mai sus.

Populaţia este rugată să aibă asupra sa Cartea de Identitate – în cazul persoanelor fizice şi copie de pe Certificatul de Înregistrare, Certificat Constatator detaliat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, împuternicire din partea firmei pentru persoana care vine să semneze contractul de prestări de servicii, precum şi o copie a cărţii de identitate a acestuia, ştampila societăţii (în cazul persoanelor juridice).

Obligaţia de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei persoane fizice şi fiecărei persoane juridice care nu a încheiat contractul pentru colectarea şi transporul deşeurilor municipale cu operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., sau al căror contract a fost reziliat ca urmare a neplăţii serviciului de salubrizare, conform H.C.L. 51/29.03.2018, privind instituirea taxei speciale de salubrizare.